Odwiedź nas również na:

Polityka prywatności – Oferty

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podaje się do wiadomości, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul. Rynek 2, tel. 33 8410 584.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia za pomocą adresu e-mail: biuro@dolinakarpia.eu.
 3. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Dolina Karpia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach:
 4. a) wywiązania się z zapisów Regulaminu Oferty edukacyjnej Stowarzyszenia Dolina Karpia
 5. b) działań promocyjno-marketingowych Stowarzyszenia Dolina Karpia.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Dolina Karpia, np. w związku z obsługą systemów informatycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Dolina Karpia przez okres uczestnictwa w Ofercie edukacyjnej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 9. a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 10. b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
 11. c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO;
 12. d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
 13. e) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO;
 14. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Ofercie edukacyjnej.