Odwiedź nas również na:

Szlak Doliny Karpia

Szlak Doliny Karpia to nic innego jak malownicza trasa rowerowa prowadząca przez najpiękniejsze zakątki Doliny Karpia. Szlak tworzy pętlę o długości ok 86 km, a za umowny początek szlaku uznaje się Osiek i punkt wypoczynkowy dla rowerzystów w pobliżu zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja. W tym miejscu znajduje się również tablica informacyjna, z której można dowiedzieć się sporo ciekawostek na temat Doliny Karpia, Osieka i okolicznych zabytków. Z punktu wypoczynkowego można wyruszyć w stronę Piotrowic, na tym odcinku szlak biegnie wśród pól i łąk, nad którymi w oddali można dostrzec liczne góry i pagórki.

Po dotarciu do gminy Zator, trasa wiedzie wzdłuż kompleksu stawów Bugaj. Niestety ze względu na liczne zabudowania i zadrzewienia nie jest on widoczny ze ścieżki, dlatego warto zboczyć nieco z drogi, w celu wypatrywania bogatej nadwodnej fauny i flory.  Następnie szlak meandrując pomiędzy stawami w Rudzach biegnie w stronę rzeki Skawy, którą przecina na moście w Grodzisku, z tego miejsca widać niewielki jaz wodny. Dalej trasa wiedzie w stronę Woźnik,  a następnie zakręca do Bachowic. Ten odcinek jest pełen stromych podjazdów i zjazdów, jednak wysiłek fizyczny jest wynagradzany pięknymi krajobrazami. Szlak wiedzie naprzemiennie drogami polnymi i leśnymi w stronę Brzeźnicy, która jest najbardziej wysuniętą na wschód gminą w Dolinie Karpia. Z Brzeźnicy szlak wiedzie na północ w stronę Wisły, by wzdłuż jej wałów wić się w kierunku zachodnim do gminy Spytkowice. Na tym odcinku szlak pokrywa się częściowo z Wiślaną Trasą Rowerową, łączącą m.in.  Kraków z Oświęcimiem.

Mijając zamek w Spytkowicach trasa ciągnie się w kierunku północnym, gdzie przez kolejne wioski: Miejsce, Lipową, Smolice wiedzie w stronę Zatora, mijając liczne stawy i łowiska. Następnie ponownie przecina rzekę Skawę i wije się przez miejscowość Podolsze w stronę stawów Przeręb. Na tym odcinku Szlak Doliny Karpia rozpościera się między licznymi zbiornikami pełnymi ptactwa wodnego oraz dawnymi zabudowaniami gospodarstwa rybackiego. Następnie tabliczki kierunkowe wskazują drogę w stronę Przeciszowa, by wśród licznych pagórków Polanki Wielkiej dotrzeć ponownie do Osieka.

Szlak Doliny Karpia, choć wymagający, budzi w rowerzystach niezwykłe doznania wizualne. Piękne krajobrazy łączą w sobie fragmenty przyrody o naturalnym charakterze z dominującą na tym obszarze gospodarką rolną i rybacką. Urozmaicona rzeźba terenu, stanowi nie lada wyzwanie dla miłośników wycieczek rowerowych. Bez wątpienia Szlaki Doliny Karpia jest wart uwagi wszystkich cyklistów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

 

Paulina Sondej
Stowarzyszenie Dolina Karpia