Odwiedź nas również na:

Zgłoś obiekt noclegowy

[[[["field8","contains","17"]],[["show_fields","field40"]],"and"],[[["field46","equal_to","2"]],[["show_fields","field49"]],"and"],[[["field27","contains","22"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field28","contains","25"]],[["show_fields","field42"]],"and"],[[["field29","contains","20"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field43","contains","17"]],[["show_fields","field45"]],"and"]]
1 Step 1
Udogodnienia
Dodatkowe udogodnienia
Wyposażenie
Wyposażenie pola namiotowego/pola campingowego
Na zewnątrz
W pobliżuObowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podaje się do wiadomości, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul. Rynek 2,  tel. 33 8410 584.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia za pomocą adresu e-mail: biuro@dolinakarpia.org.

3. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Dolina Karpia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach:

a) wywiązania się z zasad funkcjonowania/uczestniczenia/przystąpienia do turystycznego systemu informatycznego Stowarzyszenia Dolina Karpia 

b) działań promocyjno-marketingowych Stowarzyszenia Dolina Karpia.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Dolina Karpia, np. w związku z obsługą systemów informatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Dolina Karpia przez okres uczestnictwa w turystycznym systemie informatycznym oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

6.  Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w turystycznym systemie informatycznym Stowarzyszenia Dolina Karpia.


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder