Odwiedź nas również na:

Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia

Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia to 11 wytyczonych i oznakowanych szlaków rowerowych  i 138 km możliwości odkrywania niezwykłego obszaru Doliny Karpia na czele z cennymi przyrodniczo i chronionymi obszarami Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” i „Wiśliska”. Wszystkie lokalne szlaki łączą się lub przebiegają równolegle z czerwonym głównym rowerowym Szlakiem Doliny Karpia. Miłośnicy przyrody, zabytków
i sportu z pewnością znajdą coś dla siebie i aktywnie przemierzą Dolinę Karpia na rowerze.

Trasa 1. Marcyporęba – Sosnowice (Gmina Brzeźnica)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 17,8 km

Szlak prowadzi przez pasmo Draboża, najbardziej wysuniętą na zachód część Pogórza Wielic­kiego. Biegnie przez Trawną Górę (421 m n.p.m.)
i dalej wzdłuż pasma wzniesień, skąd możemy podziwiać na północy panoramę doliny Wisły – od Eremu Kamedułów na krakowskich Bielanach aż po ruiny zamku w Lipowcu, a na południu – kompleks klasztorny oo. Bernardynów w Kal­warii Zebrzydowskiej i wzgórze lanckorońskie z ruinami zamku oraz w oddali Babią Górę (przy sprzyjających warunkach nawet szczyty Tatr). Na trasie zobaczymy Zespół pałacowo-parkowy w Paszkówce
i kościół w Sosnowicach z II poł. XVI w.

Trasa 2. Zygodowice – Witanowice (Gmina Tomice)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 12,8 km

Szlak prowadzi przez kilka wsi zlokalizowanych na zachodnim krańcu Pogórza Wielickiego stop­niowo zbliżając się do górskiej rzeki Skawa będącej granicą z Pogórzem Śląskim. Na trasie zoba­czymy Pomnik Lotników Amerykańskich, Pomnik Ofiar Pacyfikacji wsi Lgota, kościół pw. św. Mikołaja wraz z Izbą Regionalną w Witanowicach oraz wartą uwagi panoramę na Dolinę Skawy, miasto Wadowice oraz Beskid Mały.

Trasa 3. Bachowice – Tomice (Gmina Tomice)

ŻÓŁTY SZLAK – 8,6 km

Szlak prowadzi przez jedną z najstarszych wsi powiatu wadowickiego – Woźniki z XII w., która sły­nie z tradycji wikliniarskich. We wsi znajduje się warty uwagi kościół pw. Wniebowzięcia NMP z przełomu XV/XVI w. znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego. Opuścimy Pogórze Wielickie i przejedziemy na drugą stronę malowniczej rzeki Skawy o górskim charakterze by dotrzeć do Tomic
i przejechać tuż obok kompleksu stawów rybnych tzw. Stawów Tomickich o powierzchni ok. 100 ha.

Trasa 4. Ryczów – Spytkowice (Gmina Spytkowice)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 11,1 km

Szlak początkowo prowadzi przez północno-zachodni kraniec Pogórza Wielickiego (tere­ny pagórkowate), po czym opada do zachodniej części Rowu Skawińskiego (tereny płaskie położone nad Wisłą). Podczas tej wycieczki będziemy mieli okazję zobaczyć Zespół Parkowo- Pałacowy w Ryczowie, Staw Kasztelan wchodzący w skład wielohektarowej gospodarki rybackiej w Dolinie Karpia oraz Zamek w Spytkowicach. Malownicze tereny położone nad Wisłą ucieszą oko niejednego rowerzysty.

Trasa 5. Miejsce – Bachowice (Gmina Spytkowice)

ŻÓŁTY SZLAK – 10,5 km

Szlak prowadzi z nadwiślańskich równin Rowu Skawińskiego na styku z Kotliną Oświęcimską na południe wzdłuż Kompleksu Stawów Spytkowice objętego specjalną ochroną ptaków Natura2000 „Dolina Dolnej Skawy”, przez majestatyczny bukowy las na tzw. Górkach Bachow­skich
i Spytkowskich będący częścią Pogórza Wilamowickiego. Po drodze możemy zobaczyć kaplicę pw. św. Bartłomieja oraz Krzyż Pokutny sprzed ok. 500 lat. Wycieczkę zakończymy w Bachowicach na styku z czerwonym szlakiem tzw. Szlakiem Doliny Karpia.

Trasa 6. Smolice – Grodzisko (Gmina Zator)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 8,5 km

Szlak prowadzi z nadwiślańskich równin Rowu Skawińskiego na styku z Kotliną Oświęcimską w kierunku południowym, częściowo wzdłuż Kompleksu Stawów Spytkowice objętego specjalną ochroną ptaków Natura2000 „Dolina Dolnej Skawy” oraz częściowo wzdłuż pra­wego brzegu rzeki Skawy aż do jazu na tej rzece w Grodzisku. Po drodze możemy podziwiać panoramę terenów nadwiślańskich z Kopca Grunwald oraz zobaczyć drewniany, zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach z XIX w.

Trasa 7. Zator – Rudze (Gmina Zator)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 7,3 km

Szlak prowadzi z centrum miasta Zator – stolicy Doliny Karpia w kierunku południowym do miejscowości Rudze nad rzeką Skawą. Tam możemy kontynuować jazdę innym szlakiem tzw. „Od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach”. Trasa wiedzie przez Kompleks Stawów Bugaj
i Kompleks Stawów Rudze. Zanim wyruszymy w trasę, w centrum Zatora warto zobaczyć oka­zały neogotycki budynek miejskiego ratusza wraz
z płaskorzeźbą „Panoramą Gminy Zator”, gotycki kościół pw. św. Wojciecha i św. Jerzego z XIV w. oraz zamek książęcy z XV w. – dawną siedzibę książąt zatorskich.

Trasa 8. Przeciszów (Gmina Przeciszów)

ŻÓŁTY SZLAK (PĘTLA) – 16,6 km

Szlak prowadzi z centrum Przeciszowa w kierunku południowym aż do wsi Piotrowice, na­stępnie w kierunku wschodnim w stronę Zatora, później na północ do miejscowości Las i z powrotem na południe do centrum Przeciszowa. Północna część szlaku to tereny nizinne położone w Dolinie Górnej Wisły, natomiast południowa część szlaku prowadzi przez faliste Podgórze Wilamowickie. Jadąc tym szlakiem możemy zobaczyć jeden
z największych kom­pleksów stawów rybnych w Dolinie Karpia – Stawy Przeręb (objęty ochroną Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”), Pomnik Przyrody Aleja Lipowa oraz Pomnik żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Trasa 9. Przeciszów (Gmina Przeciszów)

POMARAŃCZOWY SZLAK (PĘTLA) – 6,2 km

Szlak prowadzi po terenach nizinnych leżących w Dolinie Górnej Wisły przez północną część Przeciszowa, początkowo w kierunku wschodnim aż do jednego z największych w Dolinie Karpia kompleksu zatorskich stawów rybnych Przeręb (tzw. Stawy Przeręb) objętego spe­cjalną ochroną ptaków Natura2000 „Dolina Dolnej Skawy”. Następnie szlak prowadzi w kierun­ku północno-zachodnim aż do utworzonego nad Wisłą Rezerwatu przyrody Przeciszów i przydrożnej kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej.

Trasa 10. Polanka Wielka (Gmina Polanka Wielka)

POMARAŃCZOWY SZLAK (PĘTLA) – 13 km

Szlak prowadzi po malowniczych terenach rolniczych na północnym skraju wysoczyzny osiec­kiej. Początkowo szlak biegnie w kierunku wschodnim do granicy z Przeciszowem, następnie w kierunku północnym i zachodnim wśród pól i łąk, by dalej wśród pól uprawnych odbić na południe. Po przecięciu głównej ulicy w Polance Wielkiej szlak stopniowo wraca do swego początku gdzie można zobaczyć zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja, okazały zespół pałaco­wy oraz skorzystać z udogodnień takich jak: pumptrack, tężnia solankowa, park rekreacyjny.

Trasa 11. Osiek (Gmina Osiek)

POMARAŃCZOWY SZLAK (PĘTLA) – 26,1 km

Szlak prowadzi przez dwie malownicze miejscowości Osiek i Głębowice leżące na południowo-wschodnim obrzeżu Kotliny Oświęcimskiej, wśród morenowych wzgórz, przez które środkiem płynie Potok Osiecki, w Głębowicach zaś Potok Stronik. Na szlaku zobaczymy dwa drewniane kościoły znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego, Izbę Regionalną Doliny Karpia, liczne stawy hodowlane, kopiec Grunwaldzki z kapliczką, ruiny pałacu w Głębowicach oraz pałac w Osieku w stylu mauretańskim.

Pliki do pobrania:

Atlas Rowerowy Doliny Karpia
Rowerem po Dolinie Karpia