Odwiedź nas również na:

Wycieczka ornitologiczna po kompleksie stawowym Przeręb

ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

Wycieczka ornitologiczna po kompleksie stawowym Przeręb

Wycieczka ornitologiczna to usługa oznaczona marką lokalną Dolina Karpia. Wycieczka bazuje na prezentacji wyjątkowych, specyficznych dla Doliny Karpia walorach przyrodniczych, których bogactwo i różnorodność opiera się całościowo na obszarze, gdzie prowadzona jest gospodarka rybacka. Wycieczka eksponuje współzależność bogatych zasobów przyrodniczych z działalnością człowieka – hodowcy ryb. Promuje udany związek działalności gospodarczej człowieka z przyrodą, jaki wytworzył się na przestrzeni wieków w Dolinie Karpia i trwa do dziś.

Podczas wycieczki po kompleksie stawowym Przeręb, która odbywa się na ścieżce przyrodniczej Marynin (ok. 3 km), uczestnicy poznają nie tylko florę i faunę kompleksów stawów, ale historię i charakterystyczne cechy gospodarki karpiowej. Podczas wycieczki można zaobserwować charakterystyczne dla obszarów wodno-błotnych ptactwo. Występuje tutaj co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika Dyrektywy Ptasiej, dla których wyznacza się ostoje sieci Natura 2000 oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCKZ). Stawy te to jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych podgorzałki. Lęgną się tutaj również inne gatunki zagrożone w Europie: mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa (PCKZ), rybi – twa rzeczna, bąk (PCKZ), bączek (PCKZ), kropiatka, zielonka (PCKZ), rybitwa czarna oraz podróżniczek.

Galeria

Kontakt

tel: +48 33 842 21 20

fax: +48 33 842 21 20

Odwiedź stronę

Adres

ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim