Odwiedź nas również na:

Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia

Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia

Lokalne szlaki rowerowe Doliny Karpia to 138 km podróży na dwóch kółkach po wszystkich gminach Doliny Karpia (łącznie 11 szlaków). Szlaki te łączą się lub przebiegają równolegle z czerwonym głównym Rowerowym Szlakiem Doliny Karpia, o którym można przeczytać klikając w poniższy link (tam do pobrania również Przewodnik Rowerowy po tym szlaku):

Link: Rowerowy Szlak Doliny Karpia

Dodatkowo w ramach inwestycji w rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Doliny Karpia wydany został Atlas Rowerowy Doliny Karpia z wszystkimi 11 nowymi szlakami (do pobrania poniżej).

Pod linkiem do Atlasu Rowerowego przedstawiona została krótka charakterystyka każdego z nowych szlaków. Zapewne, nowe szlaki, pozwolą odkryć nieznane zakątki Doliny Karpia i zaprowadzą w miejsca do których warto powracać.

Pliki do pobrania

Atlas Rowerowy Doliny Karpia

Trasa 1. Marcyporęba - Sosnowice (Gmina Brzeźnica)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 17,8 km

Szlak prowadzi przez pasmo Draboża, najbardziej wysuniętą na zachód część Pogórza Wielic­kiego. Biegnie przez Trawną Górę (421 m n.p.m.), i dalej wzdłuż pasma wzniesień, skąd możemy podziwiać na północy panoramę Doliny Wisły – od Eremu Kamedułów na krakowskich Bielanach aż po ruiny zamku w Lipowcu, a na południu – kompleks klasztorny oo. Bernardynów w Kal­warii Zebrzydowskiej i wzgórze lanckorońskie z ruinami zamku oraz w oddali Babią Górę (przy sprzyjających warunkach nawet szczyty Tatr). Na trasie zobaczymy Zespół pałacowo-parkowy w Paszkówce i kościół w Sosnowicach z II połowy XVI wieku.

Trasa 2. Zygodowice - Witanowice (Gmina Tomice)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 12,8 km

Szlak prowadzi przez kilka wsi zlokalizowanych na zachodnim krańcu Pogórza Wielickiego stop­niowo zbliżając się do górskiej rzeki Skawa będącej granicą z Pogórzem Śląskim. Na trasie zoba­czymy Pomnik Lotników Amerykańskich, Pomnik Ofiar Pacyfikacji wsi Lgota, kościół pw. św. Mikołaja wraz z Izbą Regionalną w Witanowicach oraz wartą uwagi panoramę na Dolinę Skawy, miasto Wadowice oraz Beskid Mały.

Trasa 3. Bachowice - Tomice (Gmina Tomice)

ŻÓŁTY SZLAK – 8,6 km

Szlak prowadzi przez jedną z najstarszych wsi powiatu wadowickiego – Woźniki z XII wieku, która sły­nie z tradycji wikliniarskich. We wsi znajduje się warty uwagi kościół pw. Wniebowzięcia NMP z przełomu XV i XVI wieku, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopol­skiego. Opuścimy Pogórze Wielickie i przejedziemy na drugą stronę malowniczej rzeki Skawy o górskim charakterze by dotrzeć do Tomic i przejechać tuż obok kompleksu stawów rybnych tzw. Stawów Tomickich o powierzchni około 100 ha.

Trasa 4. Ryczów - Spytkowice (Gmina Spytkowice)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 11,1 km

Szlak początkowo prowadzi przez północno-zachodni (NW) kraniec Pogórza Wielickiego (tere­ny pagórkowate), po czym opada do zachodniej (W) części Rowu Skawińskiego (tereny płaskie położone nad Wisłą). Podczas tej wycieczki będziemy mieli okazję zobaczyć Zespół Parkowo – Pałacowy w Ryczowie, Staw Kasztelan wchodzący w skład wielohektarowej gospodarki rybackiej w Dolinie Karpia oraz Zamek w Spytkowicach. Malownicze tereny położone nad Wisłą ucieszą oko niejednego rowerzysty.

Trasa 5. Miejsce - Bachowice (Gmina Spytkowice)

ŻÓŁTY SZLAK – 10,5 km

Szlak prowadzi z nadwiślańskich równin Rowu Skawińskiego na styku z Kotliną Oświęcimską na południe (S), wzdłuż Kompleksu Stawów Spytkowice objętego specjalną ochroną ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”, przez majestatyczny bukowy las na tzw. Górkach Bachow­skich i Spytkowskich będący częścią Pogórza Wilamowickiego. Po drodze możemy zobaczyć kaplicę pw. św. Bartłomieja oraz Krzyż Pokutny sprzed około 500 lat. Wycieczkę zakończymy w Bachowicach na styku z czerwonym szlakiem tzw. Szlakiem Doliny Karpia.

Trasa 6. Smolice - Grodzisko (Gmina Zator)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 8,5 km

Szlak prowadzi z nadwiślańskich równin Rowu Skawińskiego na styku z Kotliną Oświęcimską w kierunku południowym (S) częściowo wzdłuż Kompleksu Stawów Spytkowice objętego specjalną ochroną ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” oraz częściowo wzdłuż pra­wego brzegu rzeki Skawy aż do jazu na tej rzece w Grodzisku. Po drodze możemy podziwiać panoramę terenów nadwiślańskich z Kopca Grunwald oraz zobaczyć drewniany, zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach z XIX wieku.

Trasa 7. Zator - Rudze (Gmina Zator)

POMARAŃCZOWY SZLAK – 7,3 km

Szlak prowadzi z centrum miasta Zator – stolicy Doliny Karpia w kierunku południowym (S), do miejscowości Rudze nad rzeką Skawą. Tam możemy kontynuować jazdę innym szlakiem tzw. „Od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach”. Trasa wiedzie przez Kompleks Stawów Bugaj i Kompleks Stawów Rudze. Zanim wyruszymy w trasę, w centrum Zatora warto zobaczyć oka­zały neogotycki budynek miejskiego ratusza wraz z płaskorzeźbą „Panoramą Gminy Zator”, gotycki kościół pw. św. Wojciecha i św. Jerzego z XIV wieku oraz zamek książęcy z XV wieku – dawną siedzibę książąt zatorskich.

Trasa 8. Przeciszów (Gmina Przeciszów)

ŻÓŁTY SZLAK (PĘTLA) – 16,6 km

Szlak prowadzi z centrum Przeciszowa w kierunku południowym (S), aż do wsi Piotrowice, na­stępnie w kierunku wschodnim (E) w stronę Zatora, później na północ do miejscowości Las i z powrotem na południe do centrum Przeciszowa. Północna część szlaku to tereny nizinne położone w Dolinie Górnej Wisły, natomiast południowa część szlaku prowadzi przez faliste Podgórze Wilamowickie. Jadąc tym szlakiem możemy zobaczyć jeden z największych kom­pleksów stawów rybnych w Dolinie Karpia – Stawy Przeręb (objęty ochroną Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”), Pomnik Przyrody Aleja Lipowa oraz Pomnik żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Trasa 9. Przeciszów (Gmina Przeciszów)

POMARAŃCZOWY SZLAK (PĘTLA) – 6,2 km

Szlak prowadzi po terenach nizinnych leżących w Dolinie Górnej Wisły przez północną część Przeciszowa, początkowo w kierunku wschodnim (E), aż do jednego z największych w Dolinie Karpia kompleksu zatorskich stawów rybnych Przeręb (tzw. Stawy Przeręb) objętego spe­cjalną ochroną ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. Następnie szlak prowadzi w kierun­ku północno-zachodnim (NW), aż do utworzonego nad Wisłą Rezerwatu przyrody Przeciszów i przydrożnej kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej.

Trasa 10. Polanka Wielka (Gmina Polanka Wielka)

POMARAŃCZOWY SZLAK (PĘTLA) – 13 km

Szlak prowadzi po malowniczych terenach rolniczych na północnym skraju wysoczyzny osiec­kiej. Początkowo szlak biegnie w kierunku wschodnim (E), do granicy z Przeciszowem, następnie w kierunku północnym (N) i zachodnim (W) wśród pól i łąk, by dalej wśród pól uprawnych odbić na południe (S). Po przecięciu głównej ulicy w Polance Wielkiej szlak stopniowo wraca do swego początku gdzie można zobaczyć zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja, okazały zespół pałaco­wy oraz skorzystać z udogodnień takich jak: pumptrack, tężnia solankowa, park rekreacyjny.

Trasa 11. Osiek (Gmina Osiek)

POMARAŃCZOWY SZLAK (PĘTLA) – 26,1 km

Szlak prowadzi przez dwie malownicze miejscowości Osiek i Głębowice leżące na południowo-
-wschodnim obrzeżu Kotliny Oświęcimskiej, wśród morenowych wzgórz, przez które środkiem
płynie Potok Osiecki, w Głębowicach zaś Potok Stronik. Na szlaku zobaczymy dwa drewniane
kościoły znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego, Izbę
Regionalną Doliny Karpia, liczne stawy hodowlane, kopiec Grunwaldzki z kapliczką, ruiny
pałacu w Głębowicach oraz pałac w Osieku w stylu mauretańskim.

O mikroprojekcie słów kilka

Mikroprojekt „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Beneficjent mikroprojektu: Stowarzyszenie Dolina Karpia

Partner mikroprojektu: Obec Zabokreky (Słowacja)

Współpraca z Gminami: Brzeźnica, Tomice, Spytkowice, Zator, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek.

Grzegorz Pyjos - koordynator projektu „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia”

Galeria

Kontakt

Adres